COMANDA DOMINO, NAS EBUT VSEGDA V O4KO 1 > 0 zalupkini


Started at 2020-10-11 16:34

Ended at 2020-10-11 17:14


Map 1: de_train, COMANDA DOMINO, NAS EBUT VSEGDA V O4KO > zalupkini, 16:6

Started at 2020-10-11 16:34

Ended at 2020-10-11 17:12

Player Kills Deaths Assists Flash assists 1v1 1v2 1v3 Rating FPR ADR HSP
COMANDA DOMINO, NAS EBUT VSEGDA V O4KO
Kripo4ek 17 15 4 0 1 1 0 1.2 0.77 85.2 0.41
m0ve 33 15 9 2 1 0 1 2.09 1.5 169.9 0.61
zalupkini
H1T 8 19 2 0 0 1 0 0.52 0.36 45.4 0.5
-demetedd 11 18 1 0 0 0 0 0.62 0.5 60.4 0.82
h0rdeN 19 18 2 1 0 0 0 1.16 0.86 91.1 0.47