The Shikaris ESports


Recent Matches
#3776: Won 16:3 vs Scrim Team 1
#3741: Won 16:2 vs Ricardo Milos
#3650: Won 16:2 vs Scrim Team 1
#3435: Lost 9:16 vs Scrim Team 1
#3372: Won 19:17 vs Scrim Team 1