Aogiri no ki


Recent Matches
#7952: Lost 0:2 vs Team Hz
#7946: Won 2:0 vs AOGIRI