All matches

Match ID Team 1 Team 2 Status Owner
7784 Betzers sarrygang Mødregruppen Won 16:3 by Betzers sarrygang The Avatar Ebular
7783 Blå Stue Noas Børn Won 16:0 by Blå Stue The Avatar Ebular
7782 Silver 1 Gren Gaming Won 16:0 by Gren Gaming The Avatar Ebular
7781 Betzers sarrygang Skamlingerne Won 16:3 by Betzers sarrygang The Avatar Ebular
7779 Mødregruppen Skamling Conspiracy Won 16:0 by Skamling Conspiracy The Avatar Ebular
7778 Noas Børn Silver 1 Won 16:8 by Silver 1 The Avatar Ebular
7777 Gren Gaming Blå Stue Won 16:2 by Gren Gaming The Avatar Ebular
7774 Mækkel HjermEsportTest1 Won 16:1 by HjermEsportTest1 The Avatar Ebular
7773 Team A Team B Won 19:15 by Team A Kaneki
7770 Team A Team B Tied 2:0 Kaneki
7769 HjermEsportTest1 Chrisstoof Won 16:1 by Chrisstoof The Avatar Ebular
7768 HjermEsportTest1 Chrisstoof Won 16:3 by Chrisstoof The Avatar Ebular
7757 MGTU FCS Pending FCS
7749 Test Team Liquid Pending meista
7726 test1 acer Pending Rasputin
7725 A-Laget Linnenbach Saltbucket Won 2:1 by Saltbucket CSGO Server
7723 Lineback Saltbucket Won 16:9 by Saltbucket CSGO Server
7722 Saltbucket Fuer Fortnite Won 16:12 by Saltbucket CSGO Server
7721 Lineback A-Laget Linnenbach Won 16:3 by A-Laget Linnenbach CSGO Server
7720 VISUELL AKUSTISCHER ERTUECHTIGUNGSVEREIN Fuer Fortnite Won 16:4 by Fuer Fortnite CSGO Server